En hjælpende hånd

En hjælpende hånd
Efter meget lange forhandlinger er der nu en hjælpende hånd til blandt andet de mest trængte pensionister.
Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om, at kompensere en række grupper i samfundet, der er særligt udfordret af den stigende inflation.
De folkepensionister, der har allermindst, vil få en skattefri check på 5000 kroner og de ydelsesmodtagere, der ikke længere er på arbejdsmarkedet – der er især tale om førtidspensionister – vil modtage et skattefrit engangsbeløb på 2000 kroner. Samtidig forhøjer vi beskæftigelsesfradraget og lemper elafgiften.
Det her er med andre ord en tiltrængt, hjælpende hånd til nogle af de grupper i vores samfund, der er allerhårdest ramt på pengepungen for tiden, og som samtidig ikke har mulighed for at skabe et større økonomisk råderum for dem selv, da de selvsagt ikke er på arbejdsmarkedet længere.
Samtidig giver vi studerende mulighed for at tjene mere ved siden af deres SU, uden modregning.
Der er ingen tvivl om, at alle danskere kan mærke inflationen i hverdagen. De stigende priser, i kølvandet på Putins krig i Ukraine, kan vi se helt konkret, når vi handler ind, og beløbet på bonen er markant højere end det plejer at være. Vi kan se det på vores elregninger, der er skudt i vejret. Vi kan se det, når vi tanker vores bil, og benzinprisen er langt højere, end vi er vant til.
Men vi kan ikke hjælpe alle i samfundet, og langt de fleste danskere er nødt til at håndtere prisstigningerne ved hjælp af egen økonomi.
Skulle der gives flere checks ud eller laves sænkelser på benzinafgiften som et eksempel, så ville det blot øge inflationen yderligere. Vi kan se til Tyskland, hvor politikerne har valgt at sænke benzinafgifterne med 35 procent og taler om at sætte priserne på dagligvarer ned. Men med sådan en manøvre risikerer man at få den helt modsatte effekt, end det er tiltænkt. En del af den nedsatte brændstofafgift forsvinder eksempelvis ned i lommerne på benzinselskaberne som øget profit.
Skulle vi gøre noget tilsvarende herhjemme, risikerer vi, at danskerne mister endnu flere penge mellem hænderne, da det vil puste yderligere til inflationen. Derfor er det helt afgørende, at vi handler klogt. Klogt, men på en forsigtig måde, og det er den brede aftale vi netop har indgået et eksempel på.
Tak til de partier i Folketinget, der er med til at tage et ansvar for de mest økonomisk trængte pensionister i vores samfund: SF, Enhedslisten, De Radikale Venstre, Venstre og De Konservative.