Politikere kan faktisk andet end at skændes

Af Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet

”Hvorfor skal I politikere altid skændes?”.

Det er et af de spørgsmål, jeg oftest møder fra borgere på gaden, og jeg forstår det virkelig godt. For hvis man følger den politiske debat og mediernes dækning af den, skulle man tro, at vi aldrig kan blive enige om noget på tværs af de partipolitiske skel. Virkeligheden er imidlertid den, at den her valgperiode har vist, at vi i Folketinget virkelig har formået at brede samarbejdet ud. Det kan samtlige partier i Folketinget bryste sig af. 9 ud af 10 aftaler, vi har indgået, har været brede aftaler funderet henover den politiske midte. I særlig grad har håndteringen af corona og det nationale kompromis, der blev indgået i februar, om en markant styrkelse af vores forsvar, vist, at det danske demokrati virker, når kriserne bider.

Så mens du sikkert vil læse spaltevis af debatindlæg i de kommende måneder, der beskylder både regering og opposition for uduelighed, vil jeg stilfærdigt tillade mig, at rose alle de partier, der især under corona-krisen udviste en resolut fælles krisehåndtering.

I min egen tid som transportminister indgik vi en meget bred aftale om infrastruktur, der reelt udgør en plan for, hvordan vi elektrificerer hele transportsektoren. Den er jeg meget stolt af, men jeg deler gerne stoltheden med alle de partier der står bag. For det brede politiske samarbejde som den socialdemokratiske regering har stået for siden sommeren 2019, er et helt entydigt bevis på, at vi politikere kan andet end at skændes. Vi kan også handle og udrette gavn for vores land og for alle danskere, når vi gør det sammen.

Jeg vil derfor også appellere til, at vi i Folketinget fortsætter den stil – også på den anden side af et Folketingsvalg. Det vil jeg i hvert fald selv medvirke til.