<h1>Det vil jeg</h1>

Det vil jeg

Politik handler i bund og grund om hvad man vil, og hvad man prioriterer. Herunder ser i nogle af de mærkesager som jeg kæmper for og som er meget vigtige for mig.

Hvis netop dit kerneområde ikke er repræsenteret her, så tøv ikke med at fange mig på gadekampagne rundt i Sønderjylland eller på en mail, så lover jeg at vende tilbage med et svar til dig. 

Sønderjylland er for mig den vigtigste landsdel i Danmark. Selvom jeg selvfølgelig laver politik til hele landet, bliver jeg altid en smule mere stolt når der kommer forbedringer til det Sønderjyske. 

Her kan jeg fremhæve infrastrukturforliget som i de kommende år er med til at give flere tog og bedre tog for der kommer time drift med toget til Sønderborg og flere tog over den dansk-tyske grænse samt det sønderjyske dobbeltspor der færdiggøres. Der investeres desuden i flere og bedre cykelstier i blandt andet Tønder, Aabenraa og Sønderborg og så bygger vi broer, forhåbentlig, for der er kommet gang i arbejdet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn - i form af en bro eller tunnel, det vil forundersøgelsen vise, men arbejdet er i gang og Sønderjylland prioriteres når vi laver politik i Socialdemokratiet.

Det er også blevet nemmere at få adgang til at købe hus i provinsen, hvor vi har gjort det muligt at få et statsgaranteret lån til køb af boliger i bestemte postnumre, hvor banker og kreditinstitutter ellers ikke er villige til at låne penge. Det har vi valgt fordi det er vigtigt at det er muligt at bo, flytte til og leve i provinsen.

Jeg vil som folketingsmedlem altid blive ved med at prioritere Sønderjylland, for det er jer jeg repræsenterer når jeg går ind ad døren til Christiansborg og forhandler. 

Man skal opleve nærhed uanset hvor i Syd- og Sønderjylland man bor. Derfor vil jeg fortsat prioritere uddannelse, politi og et sundhedsvæsen tæt på borgerne. Alle danskere skal have samme muligheder og velfærd. Man skal kunne bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark.

Siden Socialdemokratiet overtog ansvaret for at lede Danmark, har vi taget solide skridt i retning af at gøre op med centralisering og skabe et Danmark i bedre balance: 

Vi har lavet et mere retfærdigt udligningssystem, hvor vi blandt andet flytter flere penge til 30 yderkommuner.

Vi har styrket nærpolitiet med 20 nye nærpolitienheder med lokale betjente, for at øge trygheden nær borgerne.

Uddannelser bliver flyttet ud i hele landet og vi har styrket gymnasierne i tyndtbefolkede områder, så der fortsat er uddannelsesmuligheder tæt på.

Vi har i sundhesforliget sat 4 milliarder af til 25 nærhospitaler, som fysisk gør afstanden mellem borger og sundhedsvæsen mindre.

Vi binder Danmark bedre og grønnere sammen med veje, cykelstier og kollektiv transport med historiske investeringer for over 160 milliarder kroner.

Herunder kan du se hvad vi har gjort for netop din kommune i Sydjylland:

Sønderborg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/soenderborg/ 

Billund: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/billund/ 

Esbjerg: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/esbjerg/ 

Fanø: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/fanoe/ 

Fredericia: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/fredericia/ 

Haderslev: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/haderslev/ 

Kolding: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/kolding/ 

Tønder: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/toender/ 

Varde: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/varde/ 

Vejen: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/vejen/ 

Vejle: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/vejle/ 

Aabenraa: https://www.socialdemokratiet.dk/taettere-paa/aabenraa/ 

Jeg mener vi skal have et nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud. Et politi, der har tid til det forebyggende arbejde og kommer, når vi ringer, hvad enten det skyldes indbrud i hjemmet, eller når kriminelle gør byrummet utrygt for os andre.

Mange danskere oplever desværre et mindre synligt politi, hvilket skaber større utryghed for mange. Derfor har vi i Socialdemokratiet styrket politiets lokale tilstedeværelse i hele landet med 20 nye eller udvidede nærpolitistationer, det gælder blandt andet Toftlund, Grindsted, Ribe og Esbjerg i Syddanmark.

Derudover sætter vi hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. Derfor har vi skærpet straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrket politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og samtidig givet leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare.

Til sidst vil vi fortsætte med at gøre Danmark tryggere mod kriminalitet. Vi skal fortsætte med at stramme nettet om de kriminelle, hvor især bander skal bekæmpes. Derfor har vi fremlagt en trygheds- og sikkerhedspakke, som bl.a. øger tv-overvågning og styrker politiets efterforskningsmuligheder.

Vi er kommet med initiativer mod utryghedsskabende adfærd, bl.a. at lejere, dømt for kriminalitet, skal kunne sættes ud af deres bolig, opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed og initiativer mod vold og utryghed i nattelivet.

Vi vil fortsætte den hårde kurs over for det kriminelle miljø.

På lidt over tre år har vi i Regeringen lagt grundlaget for at der er truffet beslutninger, der reducerer Danmarks CO2-udledning med 15 mio. tons CO2. Det bringer os over halvvejs mod målet om 20 mio. tons reduktion som er 2030-målet.

Klimakrisen er vores tids største og vigtigste udfordring. Vi har stillet os i spidsen for at gøre et af verdens mest ambitiøse klimamål til virkelighed. Det er den grønne omstilling, der tegner Danmarks fremtid. En fremtid, vi kan glæde os til, og en fremtid vores unge kan leve i. Som den generation der kan gøre noget skylder vi det fremtidige Danmark at agere og gøre noget, også selvom nogle af valgene er svære og hårde at tage.

Vi har sammen med luftfartsselskaberne påbegyndt arbejdet med at gøre indenrigsflyvningerne grønne. Senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt indenrigs i Danmark.

Vi skal øge genanvendelse af plastik. Op mod 90 pct. af vores plastikaffald forbrændes i dag. I 2030 skal vi genanvende mindst 60 pct.

Vi skal lagre CO2 i undergrunden. Derfor investerer vi 16 mia. kr. i at indfange CO2 og lagre den i undergrunden allerede i 2025.

Urørt skov er essentielt for at sikre biodiversiteten og i den grønne omstilling. Naturen skal have plads til bare at være natur. Derfor udlægger vi op til 75.000 hektar skov til at være urørt skov, hvor der slukkes for motorsavene.

1 mio. grønne biler skal på vejene inden 2030. Det har vi aftalt med et bredt flertal af de politiske partier. Vi følger op på, at vi når i mål med ambitionen i 2025. Dette kræver at vi har ladeparker i hele landet, så man ikke kører rundt med rækkeviddeangst. Derfor er der 630 lynladestandere på vej til rastepladser og veje takket være infrastrukturforliget, som jeg lavede som transportminister. Samtidig skal alle danske kommuner lave egne planer for ladeinfrastruktur for kommunens borgere. Det skal gøre det lettere for danskerne at tilvælge elbiler.

Hvis vi skal sikre den grønne omstilling, så er det ikke kun privat vi skal være bedre, også landbruget og virksomhederne skal bidrage. Vi har sammen med et bredt flertal i folketinget indgået en ambitiøs aftale om en 55-65 pct. reduktion for landbruget, så vi kan sætte fart på den grønne omstilling. 

Sundhedsvæsenet har i de sidste par år været under et massivt pres grundet Corona. Det må og skal vi rose dem for at have klaret på fornem vis. Sygeplejersker, læger portører og alt andet sundhedspersonale har gjort et forbilledligt arbejde for at sikre os igennem Corona. Dette har naturligvis også skygget for nogle af de aftaler og mål som vi satte os før sidste folketingsvalg. Vi har dog stoppet helt for de besparelser som borgerlige regeringer havde lagt over sundhedsvæsenet, hvilket i høj grad var nødvendigt.

Derfor har vi for nyligt stået i spidsen for et bredt forlig som sikrer at sundhedsvæsenet fremover rykker lidt tættere på dig som borger når vi åbner op for 25 nye nærhospitaler, som der er afsat 4 milliarder til. Derudover er der afsat yderligere 2,8 milliarder til et løft af sundhedsvæsenet, så vi i fremtiden ser ind i et stærkere sundhedsvæsen tættere på den enkelte borger.

Jeg er stolt over det infrastrukturforlig jeg som minister indgik med alle Folketingets partier. Det sætter rammerne for dansk infrastruktur frem mod 2035.

Det betyder at der er kommet gang i arbejdet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn - i form af en bro eller tunnel, det vil forundersøgelsen vise.

Der kommer timedrift med toget til Sønderborg og flere tog over den dansk-tyske grænse.

Det sønderjyske dobbeltspor færdiggøres (omsider).

Der investeres i flere og bedre cykelstier i blandt andet Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Der skyder lade infrastruktur op til fremtidens elbilister.

Der bygges omfartsveje i Abild og Skærbæk og sikres trygge veje i Vojens.

Og fremtidens færger, de bliver naturligvis eldrevne.

 

Jeg var som Transportminister bannerfører dette brede infrastrukturforlig, som sætter ro på et kerneområde i mange år frem. Dette forlig er med til at binde Danmark tættere sammen, og det er jeg stolt over. 

Vi er ikke færdige endnu, mange kampe venter forude. I kan regne med at jeg vil blive ved med at fokusere på at gøre det nemmere at være dansker i provinsen, samtidig med at vi også bliver grønnere.

Da socialdemokratiet dannede regering efter seneste valg, havde ingen forestillet sig en global pandemi. Men Corona ramte vores samfund, ligesom resten af verden. Håndteringen af den krise har i sandhed demonstreret styrken af fællesskabet i det danske samfund. Vi er blandt de lande i verden der har klaret krisen bedst, både sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk. Det har krævet en enorm arbejdsindsats, ikke bare af os der sad med ansvaret på ministerposterne under krisen, men også af hele Folketinget, der har arbejdet hurtigt og ansvarligt i næsten alle aspekter af krisen. 

Det er ikke første gang en socialdemokratisk regering har ledet Danmark gennem en krise - og det bliver sikkert heller ikke sidste gang, selvom vi kan håbe på, at der går længe før en pandemi, rammer verdenssamfundet igen. Skulle det ske, kan du dog være sikker på, at vi er klar til at tage ansvar igen.

Ruslands invasion af Ukraine har vendt op og ned på Europas sikkerhedspolitiske situation. Putin har forsøgt at splitte os, men Vesten står mere samlet end nogensinde. Alle i Europa må nu tage et større ansvar for egen sikkerhed. Det gælder også for Danmark.

Historiske tider kalder på historiske beslutninger. Sammen med SF, Radikale, Venstre og Konservative har vi stillet os i spidsen for den største investering i dansk forsvar i nyere tid. Så vi i fremtiden kan løfte mere af vores egen sikkerhed i Vesten. Vi har indgået et nationalt kompromis om Danmarks forsvar.

Det betyder, at vi i de kommende år løfter vores forsvarsudgifter til to pct. af BNP som aftalt i NATO. Det er godt 18 milliarder kroner mere til forsvar- og sikkerhed om året, når aftalen er fuldt realiseret. Fordi et velfungerende forsvar er en forudsætning for vores alles tryghed og frihed.

På baggrund af det JA som danskerne gav til fælles forsvar i EU d. 1. juni i år skal Danmark deltage fuldbyrdet i det europæiske forsvarssamarbejde, og have muligheden for at tage del i fælles missioner med de øvrige EU-lande i fremtiden, når vi ønsker det. Tiden er til sammenhold, ikke forbehold. Samarbejde, ikke enegang, er vores stærkeste våben mod Putin. Derfor er det godt at danskerne sagde klart JA, så vi kan bidrage med vores ekspertise til forsvar for EU. Det sikrer både vores sikkerhed, og danske arbejdspladser på længere sigt.